Thông báo

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018); Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, cụ thể như sau:

 

Tải File