Giới thiệu   >>  Chi bộ

Chi bộ (13/03/2019)

Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể Thao Đồng Nai gồm 20 đảng viên

CHI BỘ

 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO ĐỒNG NAI

 

 

 

 

 

 

 

   Ông Bùi Anh VŨ

 

 

    Sinh năm: 1974

 

    Chức vụ Đảng: Bí Thư Chi Bộ

 

   * Chức vụ: Giám đốc

 

    Trình độ:   Thạc Sĩ Thể Dục ThểThao

 

    Điện thoại: 02513.818.913 

 

 * Quản Lý Chung Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi Đấu TDTT.

 

 

 

 

 

 

 

Ông: Huỳnh Trúc Phương

 Sinh năm: 1980

 Chức vụ Đảng: Phó Bí Thư Chi Bộ

 Chức vụ: Phó Giám đốc 

 Trình độ:   Thạc Sĩ TDTT

 Email: phuongtakraw@yahoo.com

 Điện thoại: 02513.940.626 - 0973616611

Các bài liên quan