Giới thiệu   >>  Ban giám đốc

Phó Giám Đốc Sở Phụ Trách - Ban Giám đốc Trung tâm

Phó Giám đốc Sở Văn, Hóa Thể Thao Và Du Lịch :

 

  Ông Nguyễn Xuân Thanh

    Sinh năm: 1980

    Chức vụ Đảng: Phó Bí Thư Đảng Ủy Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch

   * Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Văn, Hóa Thể Thao Và Du Lịch

    Trình độ:   Tiến Sĩ Thể Duc Thể Thao

    Điện thoại: 02513.822.548

 * Phụ Trách Khối Thể Dục Thể Thao Sở Văn Hóa Thể Thao - Du Lịch

 

 

 

 

 

 

 

Ban Giám Đốc :

 

   Ông Bùi Anh Vũ

    Sinh năm: 1974

    Chức vụ Đảng: Bí Thư Chi Bộ

   * Chức vụ: Giám đốc

    Trình độ:   Thạc Sĩ Thể Dục Thể Thao

    Điện thoại: 02513.818.913 

 * Quản Lý Chung Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi Đấu TDTT

                                                                                                                                                               

     

 

   

                            

   Ông Lưu Ngọc Tuấn

    Sinh năm: 1963

    Chức vụ:  Phó Giám đốc

    Trình độ:   Cử nhân Thể Dục Thể Thao

    Email: luungoctuantdttdongnai@gmail.com

    Điện thoại: 091 8539134‬ 

 

 

 

 

 

Ông: Huỳnh Trúc Phương

 Sinh năm: 1980

 Chức vụ Đảng: Phó Bí Thư Chi Bộ

 Chức vụ: Phó Giám đốc 

 Trình độ:   Thạc Sĩ TDTT

 Email: phuongtakraw@yahoo.com

 Điện thoại: 02513.940.626 - 0973616611

Các bài liên quan