Sự kiện Thể thao   >>  Hoạt động xã hội hóa

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân Chủ tịch Hội Taekwondo báo cáo hoạt động võ thuật Taekwondo Đồng Nai năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân Chủ tịch Hội Taekwondo báo cáo hoạt động võ thuật Taekwondo Đồng Nai năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017.

Hội Taekwondo có 15 tổ chức thành viên trong đó có 10 chi hội và 5 Câu lạc bộ ngành, 131 câu lạc bộ trong đó có 1 câu lạc bộ tư nhân với 4723 võ sinh trong đó có 747 võ sinh đai đen.

Trong năm 2016 đã tổ chức thi lên đẳng đai cho 470 võ sinh, giới thiệu 8 huấn luyện viên thi cao đẳng.

Phương hướng của Hội Taekwondo trong năm 2017 là tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại".

Qua đó Hội muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên trong toàn tỉnh tham gia tập luyện bộ môn võ thuật Taekwondo. Tiếp tục đẩy mạnh, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho huấn luyện viên.

Các bài liên quan