Thể thao quần chúng tỉnh Đồng Nai   >>  Sự kiện thể thao

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định giao Sở Kế hoạch - đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Sở Nội vụ cùng các đơn vị liên quan thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc giải thể Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản nêu trên, lưu ý giải quyết dứt điểm tình hình tài chính của công ty trong thời gian qua. Lãnh đạo tỉnh giao Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tiếp nhận đội bóng, xây dựng phương án hoạt động cho đội bóng trong năm 2016 và những năm tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của người hâm mộ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định giao Sở Kế hoạch - đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Sở Nội vụ cùng các đơn vị liên quan thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc giải thể Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản nêu trên, lưu ý giải quyết dứt điểm tình hình tài chính của công ty trong thời gian qua.  Lãnh đạo tỉnh giao Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tiếp nhận đội bóng, xây dựng phương án hoạt động cho đội bóng trong năm 2016 và những năm tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của người hâm mộ.

Phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Xuân Thanh cho biết, Sở sẽ sớm xây dựng đề án hoạt động của đội bóng Đồng Nai trong trong năm 2016 và những năm tiếp theo; xây dựng, tuyển chọn, củng cố lực lượng đội bóng để chuẩn bị dự mùa bóng mới khởi tranh vào tháng 4-2016.                         

P.V


Các bài liên quan