Giới thiệu   >>  Trụ sở cơ quan

Trụ sở cơ quan(25/08/2011)
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai , trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bộ máy hoạt động của Trung tâm: Ban giám đốc (03 đ/c), 04 phòng chức năng và các CLB trực thuộc. Chi tiết